Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

ineednow
Wszystko przychodzi z czasem. Gdy na to czekasz, czekasz całe życie. A gdy przestajesz czekać, los robi ci niespodziankę i to, na co wcześniej czekałaś, po prostu się dzieje. Trochę skomplikowane.
— Pracownia dobrych myśli - Magdalena Witkiewicz
Reposted fromzoou zoou viawarkocz warkocz
ineednow
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006)
Reposted fromlovvie lovvie viamayamar mayamar
ineednow
9727 8245 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viahanka hanka
4103 baa7 390

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

ineednow
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaparamour paramour
ineednow
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty

September 17 2017

ineednow
7180 4cbf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialois-lane lois-lane
ineednow
9007 d6fa 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRedPenny RedPenny
ineednow
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
Reposted fromswojszlak swojszlak viaslowianecznik slowianecznik
ineednow
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaslowianecznik slowianecznik
ineednow
ineednow
ineednow
5317 9ee0 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viawarkocz warkocz
ineednow
6548 aa0e 390

Lugano, Switzerland (by Alex Polli)

September 11 2017

ineednow
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
ineednow
ineednow
Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest.
To w jego rękach jest życie twe.
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała.
Reposted fromheroes heroes viaankaottak94 ankaottak94

August 06 2017

ineednow
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaksamitt aksamitt

August 05 2017

ineednow
9287 fba9 390
1 VIII 44/...
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viablackbagira blackbagira
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl