Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

ineednow
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaiamstrong iamstrong
ineednow
2267 5bc3 390
Reposted fromslodziak slodziak viacynamon cynamon
ineednow
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viacynamon cynamon
ineednow
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viana-zakrecie na-zakrecie
ineednow
Reposted frombluuu bluuu viayveee yveee

July 13 2017

ineednow
6600 7311 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawarkocz warkocz
ineednow

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.


— Jacek Walkiewicz
Reposted fromintotheblack intotheblack viamalinowowa malinowowa
ineednow
7326 b8fa 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamalinowowa malinowowa
ineednow
8269 c746 390
7363 bbdf 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
0041 ac3b 390

papapu-u:

Cheers!(Meow)

ineednow
ineednow
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
ineednow

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viacynamon cynamon
ineednow
ineednow

June 26 2017

ineednow
4521 aa6f 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoniewszystko toniewszystko
ineednow
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl