Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

ineednow
9865 01b1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
6632 ed8b 390
Reposted from009 009 viaslowianecznik slowianecznik
ineednow
5480 ba88 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
ineednow
5901 37ed 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viastylish stylish
ineednow
3700 d282 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
ineednow
8873 6d9c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
ineednow
ineednow
9261 b6ce 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viahairstyles hairstyles
ineednow
4143 6dc1 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
ineednow
5945 89be 390
Reposted fromoll oll viafotofob fotofob
ineednow
4467 df0a 390
7001 13d7 390
Reposted fromamatore amatore viatoniewszystko toniewszystko

April 15 2017

ineednow
Serca pękają bezgłośnie, choć w bólu. Boże, w jak wielkim bólu. W jednej chwili wszystko gra, oddychasz pełną piersią, czujesz, jak krew tętni ci w żyłach, a moment później? Nie możesz skupić się na niczym poza uciskiem w piersi, a twój świat wali się w gruzy, miażdżąc ci serce.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
ineednow
ineednow
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viairmelin irmelin
ineednow
2720 7f2b 390
Reposted fromhomczi homczi viastylish stylish
ineednow
ineednow

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viablackbagira blackbagira
ineednow
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama viadashuri dashuri
ineednow
4378 770e 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl